Bestyrelsemøde 27-4-2014

Fritidsfiskerne Brøndby Havn

Brøndby Havnevej 28 E  2650 Hvidovre

55º 36,428' N - 12º 26,417' EBestyrelsesmøde afholdt den 27-4-2014
Ad 1. Dennis fraværende pga en misforståelse

Ad 2. Forløb flot. Bestyrelsen havde ingen kommentarer hertil.

Ad 3. Claus Petersen orienterede om klubbens samlede regnskab. Beholdning 59.000 kr.

Ad 4. Hjertestarter. Havnen, BSS og Fritidsfiskerne indgik en aftale om, at Fritidsfiskerne skulle betale 100 kr. om måneden hertil. Da den endelige regning fremkom, lød den på 1200 kr. dette gjorde vores formand indsigelse imod og har indgået en ny aftale med det resultat, at Fritidsfiskerne betaler de 1200 kr. og efterfølgende 100 kr. pr måned. I nødstilfælde er Jean indforstået med, at hvis døren til hjertestarteren er låst, smadres ruden.

Ad 5. Nødkaldslisten er opdateret og klar til udlevering. Aftalt at opdateringen sker en gang om året. I forbindelse med generalforsamlingen skal medlemmerne, hvis der er sket ændring af telefonnumre oplyses dette. Ny liste udleveres i forbindelse med standerhejsning.

Ad 6. Festudvalget sørger for mad til standerhejsningen.

Ad 7. Hornfiskekonkurrencen. Fiskene til vejning skal være renset med hoved.

Den tungeste. 1. præmie + pokal +  400 kr. som gavekort.

Den næst tungeste.  2. præmie = 300 kr. som gavekort.

Den tredje tungeste. 3. præmie = 200 kr. som gavekort.

Den sjoveste. Karsten sørger for en rigtig hadegave.

Mad til konkurrencen: Morgenmad. Brød med tilbehør samt Gl. Dansk.

Mad efter indvejning: Fiskefilet med pommes frit og frikedeller med kartoffelsalat.

Per (Farmor) medbringer brochure over frituregryder og beder Torben tage stilling til, om klubben skal investere i en større. Per kan skaffe en sådan.

Ad 8. For at minimere elforbruget afmonteres de eksisterende  el-radiatorer med undtagelse af wc og køkken. Dette for at undgå at vandrørene fryser.

Isolering af huset blev debatteret. Aftalt, at Per (Farmor) fremlægger beregninger over hvad det vil koste. Beregningerne forelægges bestyrelsen, der så endelig beslutter hvad der skal laves.

Værkstedet:  John Evers har tilkendegivet, at værkstedet kan indrettes på mange forskellige måder. Bestyrelsen har besluttet, at han skal have jobbet.

Det er bestyrelsens opfattelse, at nedenstående personer bør være behjælpelige med indretning af værksted, isolering af huset samt oprydning på fællesområdet: Michael C, Per tdc, Gert Peter dsb, Karsten underretter ovennævnte personer samt John Evers.

Ad 9. Ingen.

Ad 10. Det blev besluttet, at nøgle til containeren ikke skal udleveres til flere medlemmer end dem der allerede har.

Ad 11. Næste bestyrelsesmøde aftalt til 23-11-2014

Ad 12. Dan fremførte, at han havde hørt i sin øresnegl, at fordi der ikke kommer ret mange til fællesspisning, var på grund af en for høj pris. Bestyrelsen var ikke enig heri.

Sekretær Mogens.