bestyrelsemøde 19-10-17

Fritidsfiskerne Brøndby Havn

Brøndby Havnevej 28 E  2650 Hvidovre

55º 36,428' N - 12º 26,417' EReferat Bestyrelsemøde 19-10-2017
Den 19.10 2017 afholdt Fritidsfiskerne Brøndby HAVN Bestyrelsesmøde.

Deltagere: Karsten Florwe, Dan Rasmussen, Per Nielsen, Gert Andersen, Peter Maribo Andersen, Flemming Jensen. Fraværende: Stefan Lund Jensen.

Referent: Mogens Skovbjerg.

Dagsorden:

1 Formanden byder velkommen og informerer om seneste nyt.

2 Regnskabet. Kassereren informerer bestyrelsen

3 Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest dagen før.

4 ”To do” listen

5 Eventuelt

Ad 1 Velkomst fra formanden. Han orienterede om, at der var indkøbt en ny garnvogn. Arrangementet vild med vand kunne ikke gennemføres. Ny varmepumpe driller. Skal efterses af montør. Er forhindret i at deltage i landsmødet den 28.10 2017. Sender afbud. Der var et godt fremmøde til fiskekonkurrencen.

Ad 2 Regnskabet balancerer. Trods nyanskaffelse af varmepunpe er bankbeholdningen den samme som på samme tidspunkt sidste år. Ca 54.000 kr når skyldige omkostninger er betalte. Økonomien omkring sommerfesten blev debatteret. Står udbyttet i forhold til den store arbejdsbyrde? Er det rimeligt, at det er tordenskjolds soldater, der gang på gang, skal udføre arbejdet  Per foreslog køb af ny ølautomat, der kan rumme samtlige drikkevarer.

Ad 3 Der afholdes tre møder om året. Møderne lægges torsdag kl 1800. Per køber ny vinpel til klubben.I forbindelse med arrangementer kan overskudsmad (restmad) købes for 25 kr pr kuvert. Huset kan lånes, af medlemmer, til private arrangementer mod et gebyr på 350 kr. Huset skal trods udlån være tilgængelig for øvrige medlemmer.

Fiskeklubben har råderetten over ”trekanten”. Formanden fremlagde en instruks, der indeholder regler for ”trekantens” anvendelse. Instruksen blev debatteret og godkendt. Træder i kraft pr 01.04 2018. Vil blive hængt op i klubhuset og skuret ved rensebordene.

Ad 4 Der udfærdiges en ”To do” liste, som indeholder fremtide reparationer og vedligeholdelser.

Ad 5 Per oplyste, at der stadig er problemer med rengøring i klubhuset. Der er åbenbart nogle, der benytter huset, uden at rydde op efter sig. Per udfærdiger instruks en herom. Dan Rasmussen foreslog køb af sofaarrangement samt fælles afriggertur.