bestyrelsesmøde 13.2.20

Fritidsfiskerne Brøndby Havn

Brøndby Havnevej 28 E  2650 Hvidovre

55º 36,428' N - 12º 26,417' E

Referat af bestyrelsesmøde i FBH

onsdag den 13-02-2020 kl. 18.00 i vores klubhus.


Deltagende: Karsten, Per, Thomas, Peter og Michael

Referent: Stefan

  1. Formanden byder velkommen og informerer om seneste nyt:

Terrassen foran klubhuset er klar og er blevet rigtig flot. Stort tak til dem, som fik det til at lykkes.

Alle sten er blevet lagt ved rensebordene. Når havnen har afsluttet anlægsarbejde ved bro K, så påbegyndes arbejdet på ny bro på tværs mellem bro B og C.


Der modtages mange falske emails, som beder om pengeoverførsler. Per udbetaler naturligvis ikke noget ud på baggrund af disse.


Frihavnsordningsmærker er lidt forsinket, da en kode er blevet væk. Nyt login er modtaget og der kommer snart gang i processen.


  1. Regnskabet. Kasseren informerer bestyrelsen:

Regnskabet blev gennemgået, godkendt og underskrevet af bestyrelsen. Regnskabet viser et underskud, som årsagsforklares ved alle de nye goder vi har fået. Herunder ny og flot terrasse,ny hoveddør, opvaskemaskine, køleskab mv.

Det er godt vi får brugt pengene, så de kommer medlemmerne tilgode. Fiskekonkurrencerne giver yderligere flotte overskud.

Nye medlemmer bliver spurgt om de vil modtage DAFF-medlemsbladet, så vi undgår unødige omkostninger, hvis medlemmerne ikke er interesseret i at modtage bladet.

Bestyrelsen vil fortsætte investeringerne i nyanskaffelser til og vedlighold af klubhuset i 2020.


  1. Generalforsamling 2020:

Formanden har talt med Mogens og Flemming, gerne vil være hhv. referent og ordstyrer. Jean vil gerne genopstille, som revisorsuppleant.

Per modtager genvalg til generalforsamlingen, men ser gerne, at andre stiller op.

Michael trækker sig fra generalforsamlingen.

Thomas modtager genvalg som revisor til generalforsamligen

Peter modtager gerne genvalg til generalforsamlingen.

Der skal desuden vælges ny suppleant.


  1. Vedtægter på Trekanten:

Reglementet hænger oppe og synes at blive overholdt. Der er en lille ændring til reglementet. I vinterhalvåret dækkende perioden 1. november til 1. april må bådende dog gerne stå længere tid. Det er tilføjet reglementet.


  1. Aktivitetskalender:

Der er udarbejdet ny aktivitetskalender, som hænges op.


  1. Kortlæser til dør:

Der er ved havnefogeden, bestilt en en låsesmed, som kan sætte det nye låsesystem op. Det forventes opsat indenfor de kommende uger.


  1. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest dagen før:

Ingen indkomne foreslag


  1. Evt:

Ingen emner.


Mødet afsluttet kl.19:12