Bestyrelsemøde 28-6-2018

Fritidsfiskerne Brøndby Havn

Brøndby Havnevej 28 E  2650 Hvidovre

55º 36,428' N - 12º 26,417' EReferat Bestyrelsesmøde 28-06-2018Fremmødt: Karsten, Dan, Per, Peter, Gert, Stefan og Michael.1. Formanden byder velkommen og informerer om seneste nyt.

Stefan er referent. Opgaven er overdraget fra Mogens og vi takker Mogens for de mange referater.

Seneste nyt: Vi har fået lukket op til terrassen fra havnen. Kunne være dejligt hvis det blev jævnet lidt ud og sået lidt græs. Hvis vi får problemer med uindbudte gæster på terrassen, så lukker vi hullet igen. Bestyrelsen opfordrer til at alle holder øje.

Vi får ikke nogle Glas-ål i år. Det er lidt ærgerligt.

Bølle og John Evers har desværre forladt os. Klubben giver ikke blomster af hensyn til at vi er bange for at glemme nogen en gang. Så lader vi hellere være med at sende blomster.

Der er en mulig udfordring med nøgle til klubhus og tilbagelevering/duplikering. Det kan undersøges om vi skal have et andet nøgle system ala det havnen har. Alternativt nogle dublikeringssikre nøgler.2. Regnskabet, kasseren informerer:


Regnskabet ser fornuftigt ud. Medlemmer der ikke har betalt kontingent bliver meldt ud af DAFF. Bestyrelsen ser frem til at konstatere om varmepumpen har bragt de lovede besparelser på el regnskabet. Bestyrelsen har besluttet at købe en ny vandvarmer til toilettet, da den nuværende er slidt og utæt.3. Sommerfesten, Hvad gør vi?:

Festen ligger d. 04-08-2018. Vi skal have et nyt telt, da vi ikke har noget pt. Per undersøger priser og vender tilbage. Bestyrelsen beslutter et rammebeløb mellem 5 – 6.000,00. Til et kvalitets telt, som kan bruges mange gange. Det diskuteredes hvordan vi kan reklamere for sommerfesten. Vi vil gerne have et banner op ved hjørnet af Avedøre holme og Gl. Køge landevej eller lignende. Muligheder og priser undersøges. Vi risikerer, at ”Tordenskjolds soldater” løber trætte i at arrangere eventet, hvis ikke vi får nye kræfter engageret i festudvalget. Carsten indkalder til ”før-sommerfest møde” d. 12-07-2018 kl 18:00

Der indkaldes også til oprydningsdag lørdag d. 28-07-2018 kl 9 startende med morgenmad.
4. Indkomne forslag

Der er ikke indkommet nogen forslag5. To do listen

Vi har fået ny Vimpel, så det kan streges fra listen
6. Evt.

Trekanten og den nye regel. Skal det effektueres, bliver der spurgt om. Ja. Formanden kontakter de personer som har både liggende i lang tid på trekantspladsen.