Bestyrelsemøde 15-2-2018

Fritidsfiskerne Brøndby Havn

Brøndby Havnevej 28 E  2650 Hvidovre

55º 36,428' N - 12º 26,417' E


Referat af bestyrelsemøde 15-2-2018


Den 15 februar 2018 afholdt Fritidsfiskerne Brøndby Havn bestyrelsesmøde.


Deltagere:


Karsten Florwe,

Per Nielsen,

Gert Andersen,

Peter Maribo Andersen,

Flemming Jensen

Stefan Lund Jensen.


Fraværende:

Dan Rasmussen.


Referent

Mogens Skovbjerg.


Dagsorden:

1. Formanden byder velkommen og informerer om seneste nyt.

2. Regnskabet. Kassereren informerer bestyrelsen.

3. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest dagen før.

4. Forestående generalforsamling.

5. ”to do” listen.

6. Eventuelt.


Ad 1. Karsten bød velkommen. Orienterede om , at der for B-medlemmernes vedkommende, var sket en fejl i forbindelse med opkrævning af kontingentet. Der var fejlagtigt opkrævet 400 kr. i kontingent. Skulle have været 450 kr. De berørte medlemmer er efterfølgende kontaktet og blevet bedt om at indbetale det resterende beløb.


Pr. 1 marts 2018 kommer der nye ejere i Havkatten. Aftalt, at Fritidsfiskerne byder dem velkommen.


Ad 2. Kassereren fremlagde regnskabet.Regnskabet udviser et underskud på 1345kr. Set i lyset af, at der i årets løb har været nyinvesteringer på 17.000 kr, er årets resultat tilfredsstillende.


Ad 3. Ingen indkomne forslag.


Ad 4. Per Nielsen modtager genvalg.

          Flemming Jensen modtager ikke genvalg

          Peter Maribo Andersen modtager genvalg

          Stefan Lund Jensen modtager genvalg. Samtidig overtager han jobbet som referent

           Thomas Hancke modtager genvalg


Ad 5. Regler for anvendelse af Trekonten.

Der udarbejdes en liste over de henliggende skibe. Listen hænges op i klubhuset, så bestyrelsen til enhver tid kan se, om de berørte medlemmer overholder reglerne.


Ad 6. Plakater til sommerfesten debatteret.
                                                       

Tilbage til startside