Bestyrelsemøde 14-12-2016

Fritidsfiskerne Brøndby Havn

Brøndby Havnevej 28 E  2650 Hvidovre

55º 36,428' N - 12º 26,417' E BESTYRELSESMØDE


Den 14.12 2016 afholdt Fritidsfiskerne Brøndby Havn bestyrelsesmøde.                                                                           


Deltagere:

Karsten Florwe, Per Nielsen, Gert Andersen, Flemming Jensen. Mogens Skovbjerg (ref). Afbud fra Peter Maribo Andersen og Dan Rasmussen.


Dagsorden

Pkt 1. Formanden byder velkommen og informerer om seneste nyt.

Pkt 2. Regnskabet. Kassereren orienterer bestyrelsen.

Pkt 3. Opkrævning af kontingent. Hvad gør vi?

Pkt 4. Godkendelse af aktivitetskalender.

Pkt 5. Dato for næste bestyrelsesmøde.

Pkt 6. Eventuelt.


Ad 1. Gert Andersen indtrådt som bestyrelsesmedlem. Afløser Svend Petersen. Der påtænkes et samarbejde med BSS vedrørende aktivitetskalender og eventuelt et havneblad.


Ad 2. Sommerfesten har givet et overskud på 3.000 kr. Maden har givet  underskud, idet der var indkøbt betydelig mere end der blev solgt. Regnskabets eventuelle overskud kunne ikke oplyses, idet el regningens størrelse ikke var kendt.


Ad 3. Ændring af opkrævningsformen debatteret, idet udsendelse af opkrævning og materiale til generalforsamlingen  belaster klubben omkostningsmæssigt. Forslag til ny procedure fremlægges på generalforsamlingen.


Ad 4. Aktivitetskalender for året 2017 godkendt.


Ad 5. Næste bestyrelsesmøde aftalt til den 25.01 2017 kl 1800.


Ad 6. Intet