Bestyrelsemøde 12-12-2018

Fritidsfiskerne Brøndby Havn

Brøndby Havnevej 28 E  2650 Hvidovre

55º 36,428' N - 12º 26,417' EReferat fra bestyrelsesmøde onsdag den 12-12-18Fremmødt: Karsten, Per, Peter, Gert, Michael. Afbud fra: Stefan, Dan

1. Formanden byder velkommen og informerer om seneste nyt:

-Desværre er nogle af vores faste arrangementer blevet aflyst grundet for lidt deltagelse.

-Vi fik heldigvis igen i år tildelt en lille portion glasål til udsætning.

-Der bliver desværre stadig drukket egne medbragte drikkevarer på klubben område. Dog er det heldigvis blevet meget bedre. Vi henstiller stadig til at støtte klubben.

-Der foregår desværre stadig tyveri og hærværk i vores område. Bestyrelsen kontakter havnen omkring overvågning af området.

-Når vejret tillader det, skulle havnen gerne starte arbejdet med at anlægge sten/fliser på stien fra A-C broen.

-Havnen har fået en ansøgning om opførelse af et skursæt mellem B og C broen. Bestyrelsen synes det er en god idé, da det jo er en indtægt til havnen og bidrager til mere liv i vores område.

2. Regnskabet. Kasseren informerer bestyrelsen:

-Regnskabet ser godt og sundt ud.

3. Kontingent opkrævning:

-Opkrævning blev diskuteret. Det bliver kun muligt at komme ned i klubhuset en enkelt søndag og betale sit kontingent i modsætning til 2 søndage de øvrige år. Dette grundet manglende tid.

4. Generalforsamling 2019:

-Generalforsamlingen blev kort berørt omkring hvem der er på valg.

5. Indkomne forslag:

-Per foreslog en vedtægtsændring omkring kontingentopkrævning, så hvis man melder sig ind i klubben efter 30-6, er kontingentet halv pris, hvorimod indmeldelsesgebyret er det samme hele året. Bestyrelsen synes det er en god idé.

6. ”To do” listen:

-Intet nyt.

7. Eventuelt:

-Der blev snakket om nyt gulv på toilettet inden nogen falder igennem det.