Bestyrelse møde 16-11-14

Fritidsfiskerne Brøndby Havn

Brøndby Havnevej 28 E  2650 Hvidovre

55º 36,428' N - 12º 26,417' E


Referat fra bestyrelse møde den 16-11-2014


Deltagere

Karsten Florwe

Claus Petersen

Dan Rasmussen

Svend Petersen (fraværende)

Per Nielsen (fraværende)

Flemming Jensen (fraværende)

Dennis Pedersen (fraværende)

Mogens Skovbjerg (som afløsersekretær)


Dagsorden

01 = Velkomst ved Karsten

02 = Regnskab Orientering ved Claus

03 = Manglende tilslutning til diverse arrangementer.Er det prisen,maden eller noget helt andet

04 = Julefrokost.Opfølgning

05 = Opfølgning på isolering af klubhuset

06 = Skal kontigentet hæves ved næste generalforsamling

07 = Klubaftener. Nogle ideer

08 = Forslag der ønsket taget op sendes til formanden

09 = Data for næste bestyrelsesmøde

10 = Eventuelt


Ad 01 = En særlig velkomst til de fremmødte

Ad 02 = Forbrug af el.fra 1 Januar 2014 til 5 November 2014 udgør 8,470 kr. Væsentligt mindre end i år 2013

hvor udgiften hertil hele året var 14,996 kr.

Klubben har ialt 87 medlemmer der fordeler sig således. A medlemmer 64, B medlemmer 10 P medlemmer 13

Samlet bankbeholdning 50,444 kr.

Årets nyanskaffelser. Hjertestarter 1230,kr. Frituregryde + div. gryder 330,kr. 2 flag 1238,kr Gasbrænder 400,kr I alt 6168,kr.

Ad 03 = Bestyrelsen har besluttet at der i forbindelse med diverse arrangementer ikke skal være fortjeneste på maden. Dette er et tiltag for at få flere medlemmer til at give fremmøde. Det gælder bl.a Standerophaling og nedtagning samt generalforsamlingen

Ad 04 = Festudvalget har styr på julefrokosten. Dan og Karsten forestår rengøringen

Ad 05 = Karsten undersøger om han kan skaffe materialer til isolering af klubhuset billigere,end de tal som Silvan har oplyst. Dan undersøger hvad led-rør koster til den eksisterende installation

Ad 06 = Ingen ændringer

Ad 07 = Opstart af fællesspisning til kostpris (Ingen fortjeneste)

Ad 08 = Dan forslog sofagruppe til klubhuset. Forslaget behandles af bestyrelsen

Ad 09 = Næste bestyrelsemøde er fastsat til 26 April 2015.

Ad 10 = Karsten har udarbejdet aktivitetskalender for 2015 - 2016