Referater Bestyrelsemøder

Fritidsfiskerne Brøndby Havn

Brøndby Havnevej 28 E  2650 Hvidovre

55º 36,428' N - 12º 26,417' E

         REFERAT


Den 02.08 2015 afholdt Fritidsfiskerne bestyrelsesmøde i klubhuset.

Deltagere: Karsten Florwé, Svend Petersen (fraværende), Dan Rasmussen, Per Nielsen, Dennis Petersen, Claus Petersen, Flemming Jensen og Mogens Skovbjerg (referent)

Dagsorden.

1. Formanden byder velkommen og informerer om seneste nyt.

2. Regnskabet. Kassereren orienterer bestyrelsen.

3. Evaluering af generalforsamlingen.

4. Status på rygning i klubhuset.

5. Oprydning på området og i klubhuset før sommerfesten.

6. Indkomne forslag. Formanden foreslår, at vi får malet klubhuset indvendigt.

7. Dato for næste bestyrelsesmøde.

8. Eventuelt.


Ad 1. Karsten har deltaget i et møde afholdt af Trygfonden. Formålet var at få ideer til at forebygge og mindske drukneulykker. Klubben har igen i år udsat ål, dog kun halvdelen af det antal vi fik tildelt sidste år 4.000 stk.

Ad 2. Claus Petersen orienterede om , at der er en beholdningsfremgang på 5.000 kr sammenlignet med tallene sidste år på samme tidspunkt.

Ad 3. Generalforsamlingen forløb stille og roligt.

Ad 4. Den 10.06 2015.modtog Karsten et brev fra Brøndby Kommune, med et påbud om, at der var, med øjeblikkelig virkning, rygeforbud i Fritidsfiskernes klubhus. Karsten har haft en del korrespondance med kommunen, idet der sættes tvivl om ejerskabet til selve klubhuset.

Ad 5. Det er Claus Petersen, der er ankermand på oprydningsdagen.

Ad 6. Maling af huset indvendigt blev debatteret. Dennis Petersen undersøger.

Ad 7. Næste bestyrelsesmøde fastlagt til de 11.02.2016 kl. 1800 i klubhuset.

Ad 8. Velkomstbrochure ajourføres med Frihavnsordningen