Reglement for trekanten

Fritidsfiskerne Brøndby Havn

Brøndby Havnevej 28 E  2650 Hvidovre

55º 36,428' N - 12º 26,417' EI henhold til vores vedtægter § 3 stk. 3: FBH´s bestyrelse administrerer råderetten over landområdet ved bro C (i daglig tale trekantområdet). Bestyrelsen udstikker retningslinjerne for brug af området, udstikker bestyrelsen hermed på skrift et reglement for området, som til en hver tid skal overholdes. Manglende overholdelse af reglementet kan medføre udmeldelse af klubben.
1. Trekanten er IKKE til opbevaring af både, trailere og div,fiskegrej så som garn ruser og lign. De sidste ting vil blive smidt ud uden forvarsel


2. Der må kun stå både som skal repareres/males/vedligeholdes på den ene eller anden måde. Men de må maksimalt stå på området i 3 måneder (Alle medlemmer af havnen har ret til en plads på land i den øvrige del af havnen ved længervarende ophold)


3. Der må kun stå 1 båd pr. betalt havneplads.


4. Det er havnefogedens suveræne beslutning hvor og hvordan båden skal anbringes indenfor området.


5. Trailere er kun tilladt hvis der står en båd på denne. Pladser til trailere anvises af havnefogeden.


6. Der skal være synlig mærkat på stævnen af båden som viser hvornår båden er anbragt på området. (Skal rekvireres hos formanden eller kasseren)


7. Bestyrelsen har ret til at få båd fjernet på ejerens bekostning hvis reglerne ikke bliver overholdt. Ejeren vil dog altid blive forsøgt kontaktet


Ovennævnte regler træder i kraft fra den 1 april 2018