Om Fritidsfiskerne

Fritidsfiskerne Brøndby Havn

Brøndby Havnevej 28 E  2650 Hvidovre

55º 36,428' N - 12º 26,417' E

Fritidsfiskerne Brøndby Havn


Fritidsfiskerne i Brøndby Havn er en selvstændig  forening godkendt af Brøndby Kommune i 1997. Det er en lille og hyggelig klub. Som medlemmer kan optages personer der udøver Fritidsfiskeri og anvender en båd, der med rimelighed kan anvendes til dette. Desuden optages motorbåde med max. længde på 23 fod og som er rigget op til trolling / dørge fiskeri samt er registreret som bådplads ejer i Brøndby Havn. Men er båden over 23 fod må motorstørrelsen dog ikke overstige 25 hestekræfter.Der optages også passive medlemmer Her hos fritidsfiskerne har vi et klubhus, klubhuset er til fri afbenyttelse for medlemmerne. Der udleveres en nøgle ved indmeldelse (kun for A medlemmer). Der henvises til ordens reglementet som er ophængt i klubhuset.


Værkstedet.

Fritidsfiskerne råder over et lille værksted med tilhørende rygeovn.


Læskur.

Fritidsfiskerne har et lille læskur/samlingssted ved bro C.


Rensning af fisk.

Ved bro C har FBH en række vaske som er til fri afbenyttelse for medlemmer. Der er rindende vand så længe det ikke er frostvejr. Fiskeaffald tages med ud på havet igen eller pakkes forsvarligt ind og smides i en dagrenovations skraldespand som findes på havnen


Violiner.

Ved bro C er der et antal violiner, (et rensesystem til garn) som er til fri afbenyttelse for medlemmerne.


Kontigent.

Indmeldelse (A-medlemmer 600. Kr.


Kontigent pr.år

A-Medlemmer 550 kr.

B-Medlemmer 400 kr.

P-Medlemmer 150 kr.

Der optages ikke flere B-Medlemmer


Klubaftener.

Der afholdes klubaftener i klubhuset hveranden torsdag (lige uger) kl.19 i vinterhalvåret.


Generalforsamling.

Afholdes hvert år i marts måned, P-medlemmer kan ikke deltage


Amatørfiskerne

FBH er medlem af dansk amatørfiskerforening og der motages 6 stk.medlemsblade om året.


Yderlige oplysninger

yderlige oplysninger kan fås ved henvendelse til klubben


Formand Karsten Florwe  Tlf. 23412670. mail: florwe67@gmail.com

eller

Kasserer Per Nielsen Tlf.61191965. mail: perfire@gmail.com


 

Tilbage til forsidenVioliner er et redskab til at rense garn med

Renseborde

Læskuret

Klubhuset