Forside

Fritidsfiskerne Brøndby Havn

Brøndby Havnevej 28 E  2650 Hvidovre

55º 36,428' N - 12º 26,417' E


HUSK AT PASSE PÅ JER SELV OG JERES NÆRMESTE I DISSE TIDER JA OG ALLE ANDRE...HUSK AT PASSE PÅ JER SELV OG JERES NÆRMESTE I DISSE TIDER JA OG ALLE ANDRE...HUSK AT PASSE PÅ JER SELV OG JERES NÆRMESTE I DISSE TIDER JA OG ALLE ANDRE

Her er et link til sundhedstyrelsen hjemmeside hvis du vil søge oplysninger om corona

Tryk Her


Hjertestarteren i Brøndby havn

er placeret  i foyeren ved havnekontoret


Vanddybder i  Brøndby havn

tryk på billed for stor størrelse


Se havnen fra oven tryk på billede

for at se i stor størrelse


Velkommen til fritidsfiskerne Brøndby Havn.Fritidsfiskerne i Brøndby Havn er en selvstændig forening godkendt af Brøndby Kommune i 1997. Det er en lille og hyggelig klub. Som medlemmer kan optages personer der udøver Fritidsfiskeri og anvender en båd, der med rimelighed kan anvendes til dette. Desuden optages motorbåde med max. længde på 23 fod og som er rigget op til trolling / dørge fiskeri samt er registreret som bådplads ejer i Brøndby Havn

Er båden over 23 fod må motorstørrelsen dog ikke overstige 25 hestekræfter

Der optages også passive medlemmer

Hvis du vil læse mere om Fritidsfiskerne kan du gøre det her, eller gå ind på linket Om Fritidsfiskerne


Hjemmesidens mail fisk@fritidsfiskernebrhavn.dkReferat fra generalforsamling 7-3-2020

Der var fremmødt 24 medlemmer.

Dagsorden:


01 Formanden forestår valg af dirigent.

02 Dirigenten forestår valg af referent.

03 Valg af to stemmetællere.

04 Formanden aflægger bestyrelsens beretning.

05 Regnskab ved kassereren.

06 Indkomne forslag

07 Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

08 Valg til bestyrelsen

09 Valg af suppleanter

10 valg af revisor.

11 Eventuelt.


Ad 01 Flemming Jensen valg som dirigent

Ad 02 Mogens Skovbjerg valgt som referent

Ad 03 John D. Hansen og Jean Nordberg valgt som stemmetællere.

Ad 04 Formandens beretning godkendt. Ingen bemærkninger hertil.

Ad 05 Regnskabet godkendt. Ingen bemærkninger hertil.

Ad 06 Ingen indkomne forslag.

Ad 07 Ingen ændringer af kontingent.

Ad 08 Per Nielsen genvalgt som revisor for 2 år.

Steffen Lund indtræder i bestyrelsen i stedet for Michael Christensen

John Hansen valgt til bestyrelsen for 2 år

Ad 09 Peter Andersen og John Lynge valgt som suppleanter

Ad 10 Thomas Hancke genvalgt som revisor. Jean Nordberg genvalgt som revisorsuppleant.

Ad 11 John Lynge foreslog indkøb af to stativer, som klubbens medlemmer kunne benytte, når de skulle have bådene på land. Stativerne skulle placeres fast på trekanten. Forslaget blev debatteret. Bestyrelsen undersøger og arbejder videre med sagen.

Mærker til Frihavnsordningen kan afhentes på havnekontoret


                 

                       Dirigent                                                                                                Referant               

 

                 Flemming Jensen                                                                        Mogens Skovbjerg

                                                                                                           

Lidt billeder fra Brøndby Havn en kold November dag_____________

Frihavnsordningen regelsæt

Læs mere her

Ny Vogn

Fritidsfiskerne har fået ny vogn til transport af garn og div.Da den anden desværre er blevet stjålet prøver vi denne gang at låse den fast,nøglen til låsen er samme som til klubhuset


________________


Nye regler for torskefiskeri i den vestlige østersø

Fra 1 Januar 2017

Læs mere her

Besøg på hjemmesiden

Fra den 1-1-2020

til

21-3-2020

ialt 3011