Bestyrelsemøde 11-2-2016

Copyright © Fritidsfiskerne Brøndby Havn

 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 11/2 – 2016

 

Deltagere: Karsten Florwé, Svend Petersen, Claus Petersen, Dan Rasmussen, Flemming Smed

Afbud:Per Nielsen ( farmor )

Fraværende:Dennis Petersen

 

Formanden bød velkommen.

 

1. Karsten har ansøgt havnen om lys over vores renseborde, hvilket er bevilget.

Ny aktivitetskalender ophængt i klubhuset.

 

2. Regnskabet ser fornuftigt ud og stigning i kontingent er ikke nødvendigt.

Vi har pt. 69 A medlemmer, 8 B medlemmer, 9 P medlemmer.

 

3. Vi håber at den kommende generalforsamling bliver velbesøgt. Der er udsendt en aktivitetskalender samt information om gule ærter sammen med indkaldelsen. Efter generalforsamlingen serveres der som sagt gule ærter for dem der har meldt sig til.

 

4. Trekantsområdet, kommer til drøftelse senere.

 

5. Bestyrelsen ser positivt på ønsket om ny rygeovn og vil undersøge forskellige muligheder.

 

6. Ingen indkomne forslag

 

7. Dato for næste bestyrelsesmøde er udsat til efter generalforsamlingen.

 

8. Eventuelt. Der var fri snak

 

Referent. Claus Petersen

 

 

 

Tilbage til startside

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fritidsfiskerne Brøndby Havn

Brøndby Havnevej 28 E 2650 Hvidovre

55º 36,428' N - 12º 26,417' E