Indkaldelse til Generalforsamling 2019

Fritidsfiskerne Brøndby Havn

Brøndby Havnevej 28 E 2650 Hvidovre

55º 36,428' N - 12º 26,417' E

Til Medlemmerne:

 

 

 

Hermed indkaldes der til ordinær generalforsamling der afholdes:

 

 

Lørdag Den 9. marts 2019 kl 13.00

 

I Fritidsfiskernes klubhus i Brøndby Havn

 

HUSK AT KONTINGENTET SKAL VÆRE BETALT

 

Dagsorden:

 

1. Formanden forestår valg af dirigent

 

2. Dirigenten forestår valg af referent

 

3. Valg af 2 stemmetællere

 

 

4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning

 

5. Regnskab ved kassereren

6. Indkomne forslag

 

7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

 

8. Valg til bestyrelsen

 

9. Valg af suppleanter

 

10. Valg af revisor

 

11. Eventuelt

 

GULE ÆRTER

Klubben er vært ved en gang gule ærter efter generalforsamlingen.

Tilmelding nødvendig senest d. 6-3

(efter først til mølle princippet) på: Opslag i klubhuset

mail: florwe67@gmail.com eller

sms: 23 41 26 70