Bestyrelsens beretning

Fritidsfiskerne Brøndby Havn

Brøndby Havnevej 28 E  2650 Hvidovre

55º 36,428' N - 12º 26,417' EBestyrelsens beretning 2019
Bestyrelsen vil gerne ønske alle et godt nytår og byde velkommen til de nye


medlemmer. Samtidig håber vi at alle har nydt den rekord varme sommer både på land og på vand.


I forbindelse med vores oprydningsdag fik vi åbnet lidt af hækken ud mod


rensebordene, så nu er der en flottere udsigt fra huset og nemmere tilgang til


samme. Vi fik også trimmet hækken ud mod trekanten så den er blevet lidt større.


Tak til alle som deltog denne dag, I er undværlige.


Nu vi snakker oprydning, så kan det altid blive bedre i selve huset. Så vær sød at


rydde op efter jer, og skulle skraldespanden evt. være fyldt, går der nok ikke noget


af nogen lige og tømme den. Og vi vil gerne opfordre til at medlemmerne benytter


vores øl automat/køleskab når man har lyst til at nyde en forfriskning på vores


område, så støtter vi klubben. Vi er stadig i gang med at finde en automat som kan


rumme både øl og vand, så det hele er samlet. Det skulle jo helst være den rigtige.


Vores sommerfest blev desværre aflyst, der var flere grunde til dette, måske mest


kommunikation, det tager jeg 100 % på mine skuldre, men vi håber at få den på


benene igen i år. Ved standernedhalingen deltog der kun 3 personer, på trods af at


klubben byder på ”gratis” mad. Vores fiskekonkurrencer gik dog som vanligt


fantastisk. Og julefrokosten var igen en succes. Vores vinteraftner kunne stadig


godt blive bedre besøgt. Kom gerne med forslag til bestyrelsen hvis I har idéer til aktiviteter som kan tiltrække folk. 


Igen i år var åleudsætningen i fare. Denne gang af økonomiske problemer og nogle


godkendelser. Men heldigvis lykkedes det dog at få udsat nogle tusinde glasål.Vi har fået en ny violin, bestyrelsen og medlemmerne takker Juleif for den. Havnen


er i gang med at lægge nye vandrør/slanger på broerne og ved rensebordene så


der ikke er det store vandspild ved utætheder. I løbet af foråret skulle arbejdet med


at ligge fliser/sf sten på stien langs A B og C broerne gerne gå i gang. Samtidig


håber vi på at der kommer noget videoovervågning af vores område, da der desværre stadig sker tyveri fra bådene. Bestyrelsen, festudvalget og vores webmaster skal som vanligt også have en


kæmpe tak for det store stykke arbejde de har gjort i årets løb. Husk vores


hjemmeside: fritidsfiskernebrhavn.dk, Facebook: Fritidsfiskerne Brøndby Havn og


også vores mail/sms-liste hvor vi udsender nyt omkring vores aktiviteter.


Tilmelding til denne liste sker til fisk@fritidsfiskernebrhavn.dk med oplysning om enten mail eller mobilnummer.Jeg vil også her gerne opfordre vores medlemmer til jævnligt at tilse deres både, da


der desværre har været flere episoder med både som enten er gået ned eller har været tæt på det.Omkring ”Trekanten” vil jeg gerne takke medlemmerne for at reglementet er blevet


taget så godt imod. Jeg synes det kører rigtig godt. Husk reglementet står på vores hjemmeside og i klubhuset.

Til sidst vil vi gerne takke havnen for endnu et år med godt samarbejde.På bestyrelsens vegne Karsten Florwé