Bestyrelsemøde 6-6-2019

Fritidsfiskerne Brøndby Havn

Brøndby Havnevej 28 E  2650 Hvidovre

55º 36,428' N - 12º 26,417' E
Referat af bestyrelsesmøde i FBH

Torsdag den 06-06-2019 kl. i vores klubhus


1 Formanden byder velkommen og informerer om seneste nyt.

Bestyrelsen konstituerer sig

Formand: Karsten F

Næstformand: Michael

Kasserer: Per

Sekretær: Peter

Bestyrelsemedlem: Gert

Suppleant: Stefan


Info: Nyt konfur er installeret, underskab klar til kommende køleskab.

Det kamle køleswkab kasseres,hvis ikke formandens datter kan bruge det.

Ny dør og nøglesystem er bestilt. Information herom følger til alle medlemmer, når vi er ved at få det installeret.

Grøften på teressen planlægges lukket til, rær nedgraves så afvandingen ikke stoppes.

Situationen på trekanten er blevet bedre, men der er forsat få både som står for lang tid.

Bestyrelsen er i kontakt med bådejerne

Den 15-6 er frist for at sætte navn på de gamle containere (med udstyr i )

Hvis fristen overskrides bliver containerne kasseret.

Hornfiske konkurrensen gik godt.Vi ser frem til at holde næste fiskekonkurrence, 46 personer deltog

Rengøring af huset. Der har været store problemer med at få brugerne af huset til at gøre rent 

Det er for dårligt og pinligt at voksene mennesker ikke kan gøre rent efter sig.

Bestyrelsen beslutter, at klubbeb betaler for en fast aftele me et rengøringshold

Rengøring vil fremover ska hver Fredag.

Spisning for bestyrelsen, suppleanter, revisorer, og udvalgsmedlemmer planlægges

Mere info til de inviterede følger.

Spisningen en ment som tak til de personer som gør en indsats for klubben.


Oprydningsdag indkaldes der til den 20-7-2019 kl.9:00 (til morgenmad)


Regnskabet


Kasseren informerer bestyrelsen

Regnskabet er fornuftigt, der er penge på kontoen og der er råd til investeringer i

opvaskemaskine, køleskab, telt, og dør og nøglesystem.

Hvis der er ønsker fra medlemmerne til faciliteter til klubben så hører bestyrelsen gerne fra medlemmerne.

Vi er pt. 70 medlemmer og der er ingen dubiøse debitorer for tiden


Fiskekonkurrense (efterår)


Afholdes dato:07-09-2019. tilmeldingsseddel hænges op i klubhuset.

Bestyrelsen har brug for hjælpende hænder til forberedelse af konkurrensen

Kontakt formanden hvis du ønsker at hjælpe


Før sommerfestmøde Dato 20.07-2019 kl. 12:00

Oprydningsdag Dato 20-07-2019 kl 9:00 (til morgenmad)


Indkommende forslag skal være formanden i hænde nsenest dagen før

Inkommende forslag om internet i klubben. Nedstemt af bestyrelsen.


EVT.

Intet at noterer


Mødet afsluttet kl. 19:15


Referant Stefan